Skip to main content

Zrealizovali sme

Susedská brigáda
5-.6. apríl 2024
komunitná aktivita
12 Dobrovoľníckych hodín

I. Susedská brigáda: Židovský cintorín vo Vrútkach

Počas piatku a soboty sme na Židovskom cintoríne vo Vrútkach realizovali prvú susedskú brigádu. Očistili sme niekoľko hrobov a sprístupnili viaceré zarastené náhrobky. Cieľom tejto aj ďalších aktivít v danej lokalite je vyčistenie areálu ako takého, oprava a vymaľovanie vstupných brán, príprava a osadenie prevádzkového poriadku spolu s príbehom danej lokality.

Ďalším zo zámerov je zmapovanie každého hrobového miesta do online mapy vrátane legendy (tak ako sme zvyknutí na ostatných cintorínoch), za tento nápad sme vďační Zuzane Jurechovej, ktorá sa tiež podieľala na pomoci pri čistení náhrobkov. Za pomoc ďakujeme aj Pavlovi Franklovi, predsedovi Židovskej náboženskej obce v Žiline, keďže nám pomohol s prístupom k tomuto vzácnemu priestoru.

Budeme radi, ak sa nám v rámci revitalizácie tohto miesta podarí užšia a trvalá spolupráca s mestom Vrútky, preto sme im dnes za Združenie METRO odoslali niekoľko návrhov ako si vzájomne pomôcť v rámci dobrovoľníckej činnosti.

Susedské brigády budú pokračovať.