Skip to main content

Náš tip

Komunitný projekt
ĎAKUJEM, SUSED
nezisková aktivita
Web projektu
www.dakujemsused.sk

Pripravte si knižnú búdku cez projekty z dotácií miest a obcí

Ak zvažujete pripraviť svoj vlastný malý komunitný projekt, môžete začať napríklad knižnou búdkou Ďakujem, sused. Domčeky na knižky sa dajú zrealizovať veľmi jednoducho, vďaka čomu vyrastajú na našich sídliskách, dvoroch a rôznych verejných priestoroch.


Ak plánujete získať financie na novú knižnú búdku z rozpočtu miest a obcí, môžete postupovať podľa nášho manuálu na výrobu a osadenie knižnej búdky na webe: www.dakujemsused.sk

Na čo myslieť pred prípravou projektu?

Zvoľte vhodné miesto, ktoré je verejne dostupné a viditeľné. Knižná búdka priťahuje pozornosť, no niekedy aj vandalizmus, preto je dôležité, aby sa nachádzala na mieste, kde sa bežne stretáva verejnosť, komunity či susedia.

Pripravte si príbeh, ktorý sa s vašou novou búdkou bude niesť po jej osadení teda "prečo práve tam", aký bude mať búdka prínos, kto ju môže navštíviť, aké podujatia sa tam môžu konať alebo komu nové knižky urobia radosť...

Každý domček so stojkou, ktorý osádzate do betónovej pätky potrebuje súhlas majiteľa pozemku (mestská časť, obec, mesto, firma či fyzická osoba - ak to nie je váš pozemok). Domček môžete osadiť aj bez stojky - napríklad na zábradlie, plot, verejné osvetlenie a podobne (v tom prípade je potrebný súhlas majiteľa daného objektu, na ktorý domček pripevníte).

Vo vašom rozpočte počítajte s nasledovnými položkami

  • materiál na výrobu (nájdete v manuáli)
  • práca (pokiaľ to nerealizujete dobrovoľnícky)
  • výkop jamy a osadenie do betónovej pätky
  • slávnostné otvorenie (občerstvenie, reklama)
  • nezabudnite aj na pravidelnú údržbu

Galéria